Левачко намесништво

ЛЕВАЧКО НАМЕСНИШТВО

ВЕРОУЧИТЕЉ/КАТИХЕТА 
ШКОЛА 
МЕСТО 
О с н о в н е    ш к о л е

Image

Г-ђа Биљана Вуловић

“Светозар Марковић” Рековац
“Светозар Марковић”, Рековац Мотрић
“Светозар Марковић”, Рековац Комаране
“Светозар Марковић”, Рековац Урсуле
“Светозар Марковић”, Рековац Ратковић
“Светозар Марковић”, Рековац Цикот
“Светозар Марковић”, Рековац Велика Крушевица
“Светозар Марковић”, Рековац Кавадар
“Светозар Марковић”, Рековац Вукмановац
Г-дин Андреја Живановић “Светозар Марковић”, Крагујевац Велике Пчелице
“Светозар Марковић”, Крагујевац Горња Сабанта
“Светозар Марковић”, Крагујевац Сугубина

Г-дин Никола Илић

“Душан Поповић” Белушић
“Душан Поповић”, Белушић Секурич
“Душан Поповић”, Белушић Драгово
“Душан Поповић”, Белушић Жупањевац
“Душан Поповић”, Белушић Сибница
“Душан Поповић”, Белушић Опарић
“Душан Поповић”, Белушић Лепојевић
“Душан Поповић”, Белушић Превешт
“Душан Поповић”, Белушић Калудра
“Душан Поповић”, Белушић Шљивица
“Душан Поповић”, Белушић Каленићки Прњавор
“Душан Поповић”, Белушић Богалинац

Image

Г-ђа Милева Радовић-Пушоњић

“Драгиша Луковић”, Белошевац Доња Сабанта
С р е д њ е     ш к о л е

Г-ђа Јелена Милојевић

“Пољопривредно-ветеринарска” Рековац