КРАТКА ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ (1219-2000)

КРАТКА ИСТОРИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ (1219-2000)

писац: Предраг Пузовић

Крагујевац, 2000.

издавач: "Каленић"-Издавачка установа Епархије шумадијске-Крагујевац

формат: 12х17 см, 122 стр, илустровано, ц/б, брош