ПРОЈЕКАТ РУКА ПРИЈАТЕЉСТВА

ПРОЈЕКАТ РУКА ПРИЈАТЕЉСТВАУ среду, 26. фебруара 2014. године, одржана је, у сали парохијског дома у Лазаревцу, још једна у низу радионица за децу са посебним потребама. Ове радионице део су пројекта „Рука пријатељства“, који је настао као плод сарадње ЦО лазаревачке и Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју ОЈ Лазаревац.

Корисницима се на овај начин пружа могућност да се развијају духовно, у оквиру своје цркве, чиме храм Светог Димитрија поспешује своје могућности у комуникацији и раду са децом са потешкоћама у развоју. Програм се састоји од активности које су плански конципиране и усклађене са способностима и могућностима корисника. Кроз овај облик рада се ангажују корисници различитог степена ометености, пола и узраста, по принципу добровољности. Заступљени облици рада су групни и индивидуални.

Едукативне и креативне радионице имају за циљ да укључе што већи број корисника са потешкоћама у развоју, како би се дружили, упознавали, развијали и подстицали креативно изражавање у духу православне вере. Аутори пројекта „Рука пријатељства“ су дефектолози, Јелена Вукић и Љиљана Милић и свештеник Влада Димитријевић.