Левачко намесништво

Списак катихета по школама и месту 2013/2014.

ЛЕВАЧКО НАМЕСНИШТВО

ВЕРОУЧИТЕЉ/КАТИХЕТА 
ШКОЛА 
МЕСТО 
О с н о в н е    ш к о л е

Image

Свештеник Милош Антонијевић

“Душан Поповић”, Белушић Секурич

Image

Г-ђа Биљана Вуловић

“Светозар Марковић” Рековац
“Светозар Марковић”, Рековац
Велика Крушевица
“Светозар Марковић”, Рековац Мотрић
“Светозар Марковић”, Рековац
Комаране
“Светозар Марковић”, Рековац Урсуле
“Светозар Марковић”, Рековац
Кавадар
“Светозар Марковић”, Рековац
Вукмановац

Image

Свештеник Јадран Димовски

“Светозар Марковић”, Крагујевац Велике Пчелице
“Светозар Марковић”, Крагујевац Горња Сабанта
“Светозар Марковић”, Крагујевац Сугубина

Image

Г-дин  Александар Ђорђевић

“Светозар Марковић”
Рековац
“Светозар Марковић”, Рековац
Ратковић
“Светозар Марковић”, Рековац
Цикот

Г-дин Никола Илић

“Душан Поповић”
Белушић
“Душан Поповић”, Белушић
Драгово
“Душан Поповић”, Белушић Жупањевац
“Душан Поповић”, Белушић Сибница
“Душан Поповић”, Белушић Опарић
“Душан Поповић”, Белушић Лепојевић
Г-дин Урош Костић
“Драгиша Луковић”, Белошевац
Доња Сабанта

Image

Свештеник Слободан Савковић

“Душан Поповић”, Белушић Превешт
“Душан Поповић”, Белушић Калудра
“Душан Поповић”, Белушић Шљивица
“Душан Поповић”, Белушић Каленићки Прњавор

Image

Г-ђа Милева Радовић-Пушоњић

“Драгиша Луковић”, Белошевац
Доња Сабанта
С р е д њ е     ш к о л е

Image

Г-дин  Александар Ђорђевић

“Пољопривредно-ветеринарска” Рековац