Космајско намесништво

Списак катихета по школама и месту 2013/2014.

КОСМАЈСКО НАМЕСНИШТВО

ВЕРОУЧИТЕЉ/КАТИХЕТА  
ШКОЛА  
МЕСТО  
О с н о в н е    ш к о л е

Image

Г-дин  Горан Аврамовић

“Цана Марјановић”
Раља
“Цана Марјановић”, Раља 
Парцани
“Цана Марјановић”, Раља Поповић Друмине
“Цана Марјановић”, Раља Стојник
“Цана Марјановић”, Раља Бабе

Image

Свештeник Јовица Ескић

“Кнез Сима Марковић”, Барајево
Бељина

Г-дин Бојан Миленовић

“Јелица Миловановић”,Сопот Ђуринци
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Центар
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Бакчине
“Јелица Миловановић”,Сопот Неменикуће Тресије
“Јанко Катић” Рогача
“Јанко Катић”, Рогача Сибница
“Јанко Катић”, Рогача Слатина
“Јанко Катић”, Рогача Дучина
“Јанко Катић”, Рогача Дрлупа

Image

Свештeник Игор Обрадовић

“Кнез Сима Марковић”, Барајево Рожанци
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Манић

Г-дин Марко Радовановић

“Кнез Сима Марковић”, Барајево Губеревац
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Лисовић 1
“Кнез Сима Марковић”, Барајево Лисовић2

Image

Свештeник Марко Стевановић

“Милорад Мића Марковић” Мала Иванча
“Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча 
Поповић Центар

Image

Г-ђа Јелена  Четник

“Јелица Миловановић” Сопот
С р е д њ е     ш к о л е

Г-дин Бојан Миленовић

Машинска школа “Космај” Сопот

Image

Г-дин Ненад Катић

Економско-трговинска Сопот
Tрговинска школа Сопот