ПРАВОСЛАВНА СРПСКА ЦРКВА

 
ПРАВОСЛАВНА СРПСКА ЦРКВА

писац: Радослав М. Грујић

Београд-Крагујевац, 1995.

Фототипско издање (1921)

издавачи:

- ИКП Евро-Београд

- "Каленић"-Издавачка установа Епархије шумадијске-Крагујевац

формат: 17,5х24,5 см, 231 стр, ц/б, тврд повез, омот-колор